SZTUKA MUZYCZNA

Barbara Rybałtowska


Próba u Poli Negri
(Sztuka muzyczna w 2 aktach)
Pola Negri

    Zobacz więcej zdjęć...


Producent spektaklu, Axis Mundi, zwraca się do wszystkich zainteresowanych osób
oraz firm o pomoc finansową w realizacji tego niezwykłego przedstawienia.

Czas trwania spektaklu: 2 akty po 45 minut
Ilość osób biorących udział: dwie

Kontakt: Barbara Jastrzebska 0603 19 82 43

więcej informacji? kliknij
plakat kliknij